kasteel108Koetshuizen van kasteel Ter Horst

In 1792 zijn aan de voorzijde van het kasteel Ter Horst de koetshuizen gebouwd. Zij deden dienst als berging voor werktuigen, stalling van het vee en als onderkomen voor niet-huishoudelijk personeel. Tussen 2000 en 2008 werden de koetshuizen geheel gerestaureerd door de eigenaren. In één van de koetshuizen is de winkel van de stichting Wijnand Hackfort ondergebracht. Van daaruit starten de rondleidingen over het landgoed en in kasteel Ter Horst. 

Schuilkapel

De schuilkapel  stamt uit 1792 en is in 2007/2008 geheel gerestaureerd. De bijzondere marmerschilderingen op het altaar dateren uit de Baroktijd en zijn uniek in Nederland.  Tot 1849 diende de kapel, die gewijd was aan de dierenvriend Sint Antonius Abt, als kerk voor de rooms-katholieken. De benaming schuilkapel wordt gebruikt omdat in die periode het katholicisme niet openlijk geuit mocht worden in deze voornamelijk protestantse streek. Baron Hackfort was zelf katholiek en wilde hiermee zijn mede gelovigen een mogelijkheid bieden hun geloof te belijden. Later, tijdens de 2e Wereldoorlog, werd de schuilkapel van kasteel Ter Horst gebruikt als schuilplaats voor evacués.